logo - naam - diensten

adres

Woonhuisverzekering

Uw huis moet goed beschermd zijn tegen alle risico's van buitenaf. Met onze woonhuisverzekering is bijna alles rondom uw huis gedekt. Een zeer zinvolle verzekering voor gebeurtenissen waar u niet op bedacht bent.

U heeft een eigen huis en u zoekt daarvoor een passende verzekering voor uw opstal. Met een scherpe premie, een uitgebreide dekking en een snelle afhandeling in geval van schade. Dan is onze All-Risks Woonhuisverzekering u op het lijf geschreven. De glasverzekering is standaard in de woonhuisverzekering opgenomen zonder premietoeslag.

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde (inclusief de fundering). Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. U kunt de herbouwwaarde van uw opstal simpel berekenen aan de hand van de herbouwwaardemeter. Het verzekerde bedrag van uw woonhuis wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het eigen risico van € 100,- kan worden afgekocht tegen een geringe premietoeslag.

All-Risks dekking
Bij normaal gebruik is er dekking voor de materiële schade aan of het verlies van het woonhuis. De schade of het verlies moet ontstaan zijn door een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt. Deze dekking geldt ook als de gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek.

Eigenaarsbelang
Bent u eigenaar van een flat, appartement, etage of maisonnette dan wordt uw woning verzekerd via de opstalverzekering van uw Vereniging van Eigenaren, woningstichting of verhuurder. De verzekering eigenaarsbelang is bedoeld voor alle veranderingen en verbeteringen aan de woning die U als eigenaar voor eigen rekening heeft aangebracht. Hierbij valt te denken aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, schuttingen en aan de woning bevestigde rolluiken, antennes en zonweringen vallen hieronder.
Met de dekking eigenaarsbelang verzekert U datgene wat de opstalverzekering van Uw Vereniging van Eigenaren of Woningstichting niet dekt. Een uitstekende aanvulling dus!

Aanvullende dekkingen zonder maximering
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, is er dekking voor:

  • Bereddingskosten
  • Funderingen
  • Salvagekosten

Aanvullende dekkingen tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag is er dekking voor:

  • Derving van huurinkomsten en servicekosten als het woonhuis geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden voor een periode van maximaal 52 aaneengesloten weken.
  • Noodvoorzieningen 
  • Opruimingskosten 
  • Saneringskosten
  • Tuinaanleg. Schade door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, het omvallen van bomen of het afbreken van takken is uitgesloten van de dekking.
Text Size