logo - naam - diensten

adres

Ongevallen

De kans dat u één van uw gezinsleden letsel oploopt is tegenwoordig vrij groot. In het drukke verkeer, tijdens een avontuurlijke vakantie, sporten of klussen thuis. Een Ongevallenverzekering is dan geen luxe.

Als u zich voor dat risico wilt verzekeren en een lage premie met een uitgebreide dekking wilt combineren is onze Ongevallenverzekering u op het lijf geschreven.

Met onze ongevallenverzekering bent u en uw gezin 24 uur per dag wereldwijd verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Bij blijvende invaliditeit of overlijden ontvangen u of uw nabestaanden het verzekerde bedrag. Dit maakt het mogelijk om kosten te bestrijden die er vaak nog bijkomen, zoals speciale huisvesting of aanschaf van een speciaal vervoermiddel.

Verzekerde bedragen
• Blijvende invaliditeit is altijd verzekerd; overlijden kan weggelaten worden.
• De keuze is per dekking variabel, dus geen vaste combinaties tussen de dekkingen.

Verzekerde gebeurtenissen
• Overlijden als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval
• Blijvende invaliditeit als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval

Text Size