logo - naam - diensten

adres

Inboedelverzekering

De inboedel van uw huis is vaak meer waard dan u denkt. Dat merkt u vooral als er wat verloren gaat. Daarvoor kunt u zich verzekeren. Maar u betaalt liever niet teveel premie en u wilt een snelle afhandeling in geval van schade. Dan is onze inboedelverzekering u op het lijf geschreven.

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de nieuwwaarde van de inboedel en kan simpel worden berekend aan de hand van de inboedelmeter of een inboedel inventarisatielijst. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het eigen risico van € 100,- kan worden afgekocht tegen een geringe premietoeslag.

All-Risks dekking
Er is dekking voor de materiële schade aan of het verlies van de inboedel. De schade of het verlies moet ontstaan zijn door een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt. Deze dekking geldt ook als de gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek. De gebeurtenis moet plaatsvinden binnen het woonhuis.

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

 • Voor sieraden vergoeden wij maximaal € 2.500
  Als de sieraden voor een apart bedrag tegen diefstal zijn verzekerd, geldt het bedrag dat daarvoor op het polisblad is vermeld. 
 • Als er bij diefstal van bromfietsen en bromscooters uit bijgebouwen en bergruimten geen sprake is van braak bedraagt de vergoeding maximaal € 500. 
 • Als een afneembaar front van een autoradio uit het woonhuis wordt gestolen en een nieuw front niet meer leverbaar is, behandelen wij de schade alsof de volledige autoradio is gestolen.

Huurdersbelang
Bij schade aan een door verzekerde gehuurd woonhuis of het huurdersbelang is verzekerd:

 • Kosten van herstel van het woonhuis en de installaties die daarbij horen die volgens de huurovereenkomst voor rekening van de verzekerde komen.
 • Schade aan het voor rekening van de verzekerde aangebrachte huurdersbelang. Schade door neerslag of vandalisme aan schuren of andere bouwsels op het terrein van het woonhuis, is van de dekking uitgesloten. 
 • Kosten in geval van het onvoorzien stromen van water en stoom uit de aan- of afvoerleidingen die binnen het door de verzekerde bewoonde deel van het woonhuis zijn aangebracht: 
  • Voor het opsporen van het defect aan de leiding 
  • In verband met het opsporen van het defect zijn gemaakt voor breek- en herstelwerkzaamheden aan muren, vloeren en andere onderdelen in en onder het woonhuis, met inbegrip van kelders en kruipruimtes. 
  • Voor het herstel van de leidingen en de daarop aangesloten toestellen.

Deze kosten moeten volgens de huurovereenkomst voor rekening van de verzekerde komen.

Aanvullende dekkingen zonder maximering
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, is er dekking voor:

 • Bereddingskosten
 • Salvagekosten

Aanvullende dekkingen tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag is er dekking voor:

 • Extra kosten van levensonderhoud door een gedwongen verblijf van de verzekerden op een ander adres, wanneer door een gedekte gebeurtenis het woonhuis onbewoonbaar is geworden.
 • Inboedel van derden (geleend of gehuurd) die in het woonhuis aanwezig is. 
 • Noodvoorzieningen 
 • Opruimingskosten 
 • Tuinaanleg. Schade door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, het omvallen van bomen of afbreken van takken is uitgesloten van de dekking.
 • Noodzakelijk verblijf in een hotel of pension 
 • Vervoer en tijdelijke opslag 
 • Reconstructiekosten. Verzekerde moet elke 30 dagen een volledige kopie van de computerdata maken en bewaren. Schade die het gevolg is van het ontbreken van die kopie wordt niet vergoed.

Aanvullende dekkingen tot maximum bedragen
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden is het volgende verzekerd:

 • Tot € 7.500 voor bedrijfsuitrusting en zaken van derden aanwezig in het woonhuis van verzekerde.
 • Tot maximaal € 1.250 voor geld en geldswaardig papier dat in eigendom of bewaring is van verzekerde. Schade door misbruik van een pasje met pincode is uitgesloten van de dekking. 
 • Tot maximaal € 1.250 voor schade aan: 
  • Vaartuigen en aanhangwagens 
  • Losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en vaartuig. Deze dekking geldt alleen als de genoemde zaken aanwezig zijn in het woonhuis van de verzekerde.
 • Tot maximaal € 500 de kosten voor het binnen 24 uur vervangen van sloten en cilinders als de sleutels door een gedekte gebeurtenis beschadigd of vermist zijn.
Text Size