logo - naam - diensten

adres

Wat doet de hypotheekadviseur eigenlijk voor mij?


Hieronder vindt u een opsomming van de werkzaamheden voor een gemiddeld, standaard hypotheekdossier. Specifieke handelingen zijn hierin niet opgenomen. Hier kunt u denken aan bouwdepotdeclaraties bij nieuwbouw, onderhandelingen met geldverstrekkers i.v.m. BKR-noteringen, hypotheekadvies voor ondernemers of bijvoorbeeld partners met verschilende fiscale achtergrond door scheiding.

Actie Bestede tijd
in minuten standaard
Indirecte uren
o.a. verplichte Wft opleiding, deelname productbijeenkomsten, bijhouden vakliteratuur
125
Afspraak maken en voorbereiden 15
Klantinventarisatie conform Wet op het financieel toezicht (Wft) 90
Opstelling klantprofiel conform Wft 45
Casus uitwerken en eerste berekeningen maken
O.a. Toetsing maximale hypotheek conform CHF-norm 
(CHF= Contactorgaan Hypothecair Financiers)
Eventueel motiveren overschrijding CHF-norm
Onderzoeken mogelijkheid Nationale Hypotheek Garantie
Onderzoeken mogelijkheid koopsubsidie
Bepalen wenselijkheid arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bepalen wenselijkheid WW-verzekering
Bepalen noodzaak overbruggingsfinanciering
Vergelijkende berekeningen verschillende constructies


20

20
10
10
10
10
10
60

Vergelijken productvoorwaarden en rentestanden 60
Vergelijken en berekenen overlijdensrisicoverzekering 30
Uitwerken berekeningen en opstellen rapportage 20
Afspraak voor presentatie en bespreking rapportage 90
Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies 45
Definitief advies verwerken tot offerte-aanvraag 25
Praktische dossierbegeleiding
Koopacte doornemen
Ontbindende voorwaarden bewaken
Passeerdatum bewaken
Medisch akkoord overlijdensrisicoverzekering begeleiden
Bankgarantie regelen
Overbruggingsfinanciering regelen (indien van toepassing)
Taxatierapport aanvragen en begeleiden
Notarisvoorbereiding
Werkgeversverklaringen (laten) opvragen

15
10
10
15
25
20
15
10
5
Offerte bespreken met klant en ondertekening
Inclusief invullen aanvraagformulieren voor:
eventuele overlijdensrisicoverzekering
eventuele aanvullende dekkingen
100
Verzamelen en complementeren benodigde stukken zoals
Salarisstroken, identiteitsvaststelling, enz.
20
Voortgangscontacten banken en verzekeraars onderhouden 25
Controle hypotheekakte en -afrekening 15
Controle polissen 10
Controle totale dossier door collega (vier ogen principe) of Wft criteria 60
Dossierbeheer gedurende 10 jaar (bijhouden rentevastperiode, wijzigingen) 150
Totaal aantal minuten 1200
Totaal aantal uren 20

 Text Size