logo - naam - diensten

adres

Nationale Hypotheek Garantie

Een eigen woning kopen is een leuk en belangrijk moment in uw leven. Maar u moet opeens wel veel beslissingen nemen. Over een nieuwe keuken bijvoorbeeld of over de inrichting van de woning. Een van de belangrijkste beslissingen heeft betrekking op de hypotheek. De keuze voor een hypotheek is immers van invloed op uw financiële situatie op lange termijn. U maakt uw keuze op basis van uw huidige situatie. Veranderingen in deze situatie kunnen er echter toe leiden dat u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek brengt voor u dus risico's met zich mee. Met een Nationale Hypotheek Garantie kunt u die risico's beperken.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen bij het afsluiten van een lening als u een woning koopt en/of als u uw woning gaat verbouwen. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

Natuurlijk maakt u bij het aangaan van de lening samen met uw geldverstrekker goede en verstandige afspraken over de betaling van uw woonlasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de lening niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als uw inkomen vermindert door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een (echt)scheiding. Het kan voorkomen dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Door deze zekerheid van de NHG zal de geldverstrekker u een aantal voordelen bieden.

De voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie:

 • Lagere hypotheekrente
  Door de borgstelling beloont de financier u met een lagere hypotheekrente. Uw rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,5%. Afhankelijk van de hoogte van uw lening kan dit elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel bieden.
 • Veilig en verantwoord lenen
  Met een Nationale Hypotheek Garantie weet u zeker dat u bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld overhoudt voor andere belangrijke uitgaven.
 • Kosten fiscaal aftrekbaar
  Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen, zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Volledige financiering
  U kunt de koop van of kwaliteitsverbetering van uw woning volledig financieren. Inbreng van eigen geld is niet nodig.
 • Kwijtschelding
  Als in het geval van een gedwongen verkoop blijkt dat u geen schuld heeft aan deze verkoop en u heeft geprobeerd de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, zal de stichting u de restantschuld kwijtschelden.
   

Klik hier om naar de site van NHG te gaan.

Text Size